• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την έγκριση δανείου είναι το ετήσιο εισόδημα και οι πηγές αυτού (μισθός, ενοίκια), η φύση της δουλειάς και η πιστοληπτική ικανότητα του αιτών.

Τα κριτήρια για να σου εγκριθεί χρηματοδότηση

19.014 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/10/2020

Το πιο κρίσιμο μέρος αφορά στο κατά πόσο οι τράπεζες θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν την αίτηση χορήγησης δανείου. Τα πιο σημαντικά κριτήρια λοιπόν είναι το ετήσιο εισόδημα και οι πηγές αυτού (μισθός, ενοίκια), η φύση της δουλειάς και φυσικά η πιστοληπτική ικανότητα, δηλαδή να μην είστε κακοπληρωτής δανείων.

Στη συνέχεια η τράπεζα θα αξιολογήσει κάποιους περαιτέρω τομείς του δανείου, ώστε να σιγουρευτεί για την καλή «συμπεριφορά» του δανειολήπτη κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης. Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα στην αγορά, θα πρέπει:
• Ο αιτών να έχει σταθερή εργασία το τελευταίο διάστημα
• Το ετήσιο ύψος των συνοικών του υποχρεώσεων σε δάνεια ή δόσεις να μην ξεπερνά περίπου το 30%-40% του εισοδήματος που δηλώνει.
•Να μην έχουν γίνει ρυθμίσεις σε άλλα δάνεια (που υποδηλώνουν αδυναμία πληρωμής).

ΠροηγούμενηΕπόμενη σελίδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)