• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Συνολικά θα πρέπει να υπολογίζεται ένα ποσό 500 ευρώ και πάνω ως επιπλέον έξοδα.

Τα έξοδα πριν τη χρηματοδότηση

19.018 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/10/2020

Κατά την απόκτηση ενός αυτοκινήτου με οποιουδήποτε είδους χρηματοδότηση μέσω μιας αντιπροσωπείας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια πάγια έξοδα τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν προκαταβολικά. Τα έξοδα αυτά είναι:
• Έξοδα φακέλου (τα έξοδα δηλαδή που απαιτεί η τράπεζα για να εγκρίνει το δάνειο),
• Τα τέλη κυκλοφορίας, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τις εκπομπές ρύπων 
• Έξοδα για τις πινακίδες,
• Έξοδα προετοιμασίας (PDI)

Συνολικά, θα πρέπει να υπολογίζεται ένα ποσό 500 ευρώ και πάνω για αυτά τα έξοδα. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η τράπεζα μπορεί να περάσει τα έξοδα φακέλου είτε στην πρώτη δόση του δανείου, είτε μέσα στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι για όσους αποκτήσουν αυτοκίνητο άνω των 2.000 κ.εκ., τότε μαζί στη φορολογική δήλωση θα τους έρθει και η χρέωση για το φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

ΠροηγούμενηΕπόμενη σελίδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)