Τιμές με Leasing
Επαγγελματικά
Το σύστημα ανάρτησης είναι αυτό που διαχωρίζει τα μέρη της αναρτώμενης από αυτά της μη αναρτώμενης μάζας.

Το σύστημα ανάρτησης είναι αυτό που διαχωρίζει τα μέρη της αναρτώμενης από αυτά της μη αναρτώμενης μάζας.

Τι είναι αναρτώμενη & μη αναρτώμενη μάζα

91.571 Επισκέψεις στο άρθρο

Για να κατανοήσετε τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς λόγω της ύπαρξης ζαντών αλουμινίου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη σημασία δύο σημαντικών εννοιών, της αναρτώμενης και της μη αναρτώμενης μάζας του οχήματος. Στην κατηγορία της αναρτώμενης μάζας ανήκουν όλα τα εξαρτήματα των οποίων οι τάσεις και τα φορτία περνούν στο οδόστρωμα, όχι άμεσα, αλλά μέσω του συστήματος ανάρτησης. Ο κινητήρας, το πλαίσιο μαζί με όλα τα εξαρτήματα που στηρίζονται πάνω σε αυτό, ακόμα και ο ίδιος ο οδηγός του οχήματος, αποτελούν την αναρτώμενη μάζα του οχήματος. Αντίθετα, όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται στην άλλη πλευρά της ανάρτησης και έρχονται σε πιο άμεση επαφή με το οδόστρωμα ανήκουν στην κατηγορία της μη αναρτώμενης μάζας του οχήματος. Οι ζάντες, τα ελαστικά, ακόμα και τα τακάκια, είναι κομμάτια της μη αναρτώμενης μάζας. Ας περάσουμε τώρα στην ουσία!

info
Για να γίνουμε πιο παραστατικοί, 1 κιλό μη αναρτώμενης μάζας του οχήματος ισούται με 4 κιλά αναρτώμενης μάζας. ¶ρα αν εξοικονομήσεις 1 κιλό από τις ζάντες, είναι σαν να εξοικονομείς 4!

test center
elk test