• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

  Συχνότερες αιτίες υπερβολικής κατανάλωσης λιπαντικού

  301.276 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/5/2019
   

  Μία από τις συχνότερες «αστοχίες» που οδηγούν στην υπερβολική κατανάλωση λιπαντικού στους κινητήρες εσωτερικής καύσης σχετίζεται με τις βαλβίδες, και πιο συγκεκριμένα με τις «τσιμούχες» στεγανοποίησης. Με το πέρασμα του καιρού φθείρονται και το λιπαντικό περνά είτε στην εισαγωγή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να καίγεται στον θάλαμο καύσης, ή κατευθύνεται κατευθείαν στην εξαγωγή και διαφεύγει στο περιβάλλον. Επίσης, τα λάδια χαμηλής ποιότητας δεν έχουν την απαραίτητη «αντοχή» σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, κάτι που σημαίνει πως αφενός δε λιπαίνουν σωστά τον κινητήρα και αφετέρου καίγονται ταχύτερα συμβάλλοντας στην αύξηση της κατανάλωσης. ¶λλη μία αιτία, ίσως η συχνότερη, είναι η απώλειας λαδιού λόγω της φθοράς των ελατηρίων του εμβόλου. Ο λόγος της ύπαρξης τους είναι να εμποδίζουν την είσοδο του λιπαντικού στον θάλαμο καύσης, ενώ σε περίπτωση αστοχίας κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Έτσι, το λάδι καίγεται μαζί με το καύσιμο μείγμα. 

  Μήπως χάνει λάδια;
  Η δεύτερη κατηγορία «εξαφάνισης» των λιπαντικών, όπως ήδη αναφέραμε, είναι η διαρροή. Ποια είναι, όμως, τα σημεία στα οποία παρατηρείται πιο συχνά αυτό το φαινόμενο; Αρκετά πιθανό είναι να προέρχεται από κάποιο ράγισμα του κάρτερ λαδιού, μετά από σύγκρουση. Επίσης, στη βάση του κάρτερ βρίσκεται η βίδα αποστράγγισης και είναι μία αρκετά συχνή αιτία διαρροής, ειδικά μετά από αλλαγή λιπαντικού. Επίσης, συχνά παρατηρείται απώλεια λαδιού από το φίλτρο, λόγω λάθους τύπου ή αστοχίας κατά τη σύσφιξη. Τέλος, η συμπλήρωση περισσότερου λιπαντικού από αυτό που πρέπει (υπερπλήρωση) μπορεί να προκαλέσει από διαρροή λιπαντικού μέχρι και καταστροφή κάποιας φλάντζας στεγανοποίησης, συνεπώς είναι μία διαδικασία που απαιτεί αρκετή προσοχή.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ