Υλικά συγκόλλησης 3Μ

1459 Επισκέψεις στο άρθρο

Η σωστή επισκευή και οι καλύτερες μέθοδοι εφαρµογής τους .

SMALTOLIN S.A.
DAT HELLAS - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων προδιαγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να χρησιµοποιούνται οι κόλλες, όταν γίνεται αντικατάσταση εξαρτηµάτων.

Τέτοιες τυπικές εφαρµογές για συγκόλληση µε κόλλα είναι συνήθεις όταν η συγκόλληση δεν µπορεί να γίνει µε ηλεκτροπόντα εξαιτίας του σχεδιασµού του αµαξώµατος ή λόγω των περιορισµών στην πρόσβαση του τεχνίτη.

Σε οχήµατα µε µια ιδιαίτερη δοµή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνδυασµοί αυτό-διατρητικών πιρτσινιών, τυφλών ή µονοκόµµατων ή του σχηµατισµού αρµού µε συγκόλληση ραφής.

Οι µηχανολόγοι σχεδιασµού οχηµάτων για την κατασκευή του αµαξώµατος, εδώ και αρκετά χρόνια βασίζονται στη χρήση ειδικών συγκολλητικών και έτσι η αυξηµένη χρήση τους αποτελεί πλέον µια τάση που είναι συνηθισµένη στην κατασκευαστική διαδικασία.

Παρόλο που έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στη χρήση συγκολλητικών υλικών, πολλοί από τους ειδικούς του τοµέα Τεχνικής Υποστήριξης, προσφέρουν τις ιδέες τους και παρουσιάζουν τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρµογή των υλικών συγκόλλησης.

Οι διαδικασίες επισκευής που προβλέπουν τα εγχειρίδια των κατασκευαστών είναι υψίστης σηµασίας. Οι επισκευαστές της φανοποιείας πρέπει να αντλούν πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όπως είναι οι ιστοσελίδες των κατασκευαστών των αυτοκινήτων και πρέπει να ανατρέχουν στα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής για τα συγκεκριµένα µοντέλα και έτη.

Διαφορετικοί κατασκευαστές µπορεί να προβλέπουν και να χρησιµοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις στις διαδικασίες επισκευής τους, αναφορικά µε τις προτεινόµενες κόλλες και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτές.

Ορισµένοι κατασκευαστές οχηµάτων συστήνουν να χρησιµοποιούνται κόλλες (από συγκεκριµένη λίστα) σε συνδέσεις όπου κατά την αποσυναρµολόγηση βρέθηκε ότι υπήρχε κόλλα. Αυτού του είδους οι πληροφορίες, αν και είναι γενικού περιεχοµένου, ακολουθούν τη φιλοσοφία «επισκευάσετέ το όπως ήταν κατασκευασµένο».

Στην περίπτωση αυτή, πρόσθετο περιεχόµενο µε οδηγίες επισκευής µπορεί να περιλαµβάνει συγκεκριµένες διαδικασίες συγκόλλησης που συνδυασµένες µε ορισµένες κόλλες, µιµούνται τις διαδικασίες γραµµής εργοστασιακής συναρµολόγησης.

Άλλοι κατασκευαστές µπορεί να δίνουν οδηγίες συγκόλλησης µε πιρτσίνωµα για να αντικαταστήσουν τη συγκόλληση που πραγµατοποιήθηκε στη γραµµή παραγωγής. Συχνά η συναρµολόγηση µε πιρτσίνια οφείλεται στους περιορισµούς του εξοπλισµού συγκόλλησης της ελεύθερης αγοράς (κυρίως των µηχανηµάτων για επισκευές αλουµινίου).

Οι κατασκευαστές σπανίως συµβουλεύουν να γίνεται χρήση µόνο συγκολλητικών ουσιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις µπορεί να συστήνεται, να γίνονται µία ή δύο κολλήσεις µε κόλλα σε ένα πλαίσιο, ωστόσο στα υπόλοιπα σηµεία του πλαισίου γίνονται κολλήσεις µε ηλεκτροπόντα ή µε συγκόλληση ραφής.

Η συγκεκριµένη πληροφορία για το µοντέλο και το έτος καθορίζει τη σωστή διαδικασία. Άλλοι κατασκευαστές δίνουν πολύ εξειδικευµένες οδηγίες σχετικά µε την κόλλα (γενικά µε το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή) και σε ποια ακριβώς σηµεία του πλαισίου πρέπει να εφαρµοστεί, τον αριθµό και τη θέση των συγκολλήσεων, ακόµη και τις ποιότητες των λειαντικών που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία, τα ειδικά υλικά καθαρισµού και τα αστάρια προσκόλλησης.

Αυτές οι πολύ λεπτοµερείς πληροφορίες του κατασκευαστή είναι η πιο σωστή προσέγγιση και εξαλείφουν πολλές πιθανές παρερµηνείες και λάθη κατά την εκτέλεση των επισκευών.

Οι επισκευαστές θα πρέπει να αναρωτηθούν, ότι αν ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές των κατασκευαστών, ποιες άλλες εκτιµήσεις πρέπει να κάνουν; Ανεξάρτητα, αν οι οδηγίες του κατασκευαστή αναπτύχθηκαν µε πολύ συγκεκριµένες λεπτοµέρειες ή όχι, οι επαγγελµατίες θα πρέπει πάντα να ακολουθούν κάποιες γενικές «βέλτιστες πρακτικές» γύρω από τη χρήση των συγκολλητικών ουσιών και την προετοιµασία των πλαισίων.

1. Χρησιµοποιήστε ποιοτικά λειαντικά για τη σωστή προετοιµασία που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή της κόλλας. Η αποφυγή της «µόλυνσης» λόγω της ανάµιξης των µεταλλικών υποστρωµάτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν εργάζεστε µε ανόµοια µέταλλα, συχνά µπορεί να κολλάτε χάλυβα µε αλουµίνιο, οπότε δεν πρέπει να τρίβετε/λειάνετε και τα δύο πλαίσια µε το ίδιο λειαντικό.

2. Επιλέξτε την κόλλα που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Ενδέχεται να διαβάσετε τον όρο «ή ισοδύναµης» στο εγχειρίδιο επισκευής. Εκτός και αν έχετε κάποια γραπτή απόδειξη της ισοδυναµίας που έχει δηµοσιευτεί από έναν κατασκευαστή, να είστε προσεκτικοί και να µην παρεκκλίνετε από την προδιαγεγραµµένη κόλλα, διαφορετικά θα έχετε γίνει αυθαίρετα πλέον ο «ειδικός» που προσδιορίζει αυτή την ιδιότητα. Αναρωτηθείτε: Έχετε εσείς τις γνώσεις και το συνεργείο σας τον εξοπλισµό, για να εκτελέσετε τις δοκιµές της κόλλας όπως ο κατασκευαστής;

3. Εκτός εάν συνιστάται διαφορετικά από τον κατασκευαστή, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης, καθώς έχουν καθορίσει τις διαδικασίες, τις µεθόδους παρασκευής και την εφαρµογή µε τις οποίες το συγκολλητικό υλικό αποδίδει άριστα και πληροί τα συγκεκριµένα απαιτούµενα πρότυπα ποιότητας.

4. Χρησιµοποιείτε πάντα κόλλες που δεν έχει λήξει το όριο της ζωής τους. Οι περισσότερες εταιρείες χρησιµοποιούν ηµεροµηνίες λήξης που είναι εύκολα αναγνωρίσιµες από τους χρήστες και αν δεν είστε βέβαιοι συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή της κόλλας σχετικά µε την ερµηνεία του κωδικού του υλικού κόλλησης.

5. Ποτέ µην µπερδεύετε τον εξοπλισµό διαφορετικών κατασκευαστών όπως τα ακροφύσια στατικού µίγµατος. Δεν είναι όλα τα ίδια, ο αριθµός εξαρτήµατος και η σταυρωτή ροή που σχεδιάζεται για τα στοιχεία ανάµειξης, µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των κατασκευαστών κόλλας.

6. Μην υποθέτετε ποτέ ότι οι διαδικασίες επισκευής των µοντέλων του τρέχοντος έτους είναι οι ίδιες µε τα προηγούµενα χρόνια έστω και αν τα µοντέλα φαίνεται να είναι πανοµοιότυπα. Συµβουλευτείτε πάντοτε τις διαδικασίες επισκευής των κατασκευαστών.

7. Ποτέ µην υποθέσετε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια κόλλα σε όλα τα πάνελ του ίδιου µοντέλου, γιατί αυτό µπορεί να µην ισχύει, καθώς ορισµένοι κατασκευαστές δίνουν διαφορετικές οδηγίες συγκόλλησης που σχετίζονται µε συγκεκριµένα πλαίσια στο ίδιο όχηµα.

8. Αποκτήστε την εκπαίδευση και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία της φανοποιείας, καθώς σήµερα η επισκευή του αµαξώµατος είναι πιο περίπλοκη και απαιτεί περισσότερες γνώσεις από το παρελθόν.

Οι περαιτέρω διαδικασίες εφαρµογής των υλικών που πρέπει να εξεταστούν περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

Θερµοκρασία κατά τη χρήση και τη σκλήρυνση

Γενικά, η θερµοκρασία για τον καθορισµό του χρόνου εργασίας, του χρόνου σύσφιξης και του χρόνου ωρίµανσης είναι 21 µε 23 °C. Εάν κλείσετε τη θερµοκρασία στο συνεργείο σας από το προηγούµενο βράδυ και η θερµοκρασία πέσει στους 4-5 °C για οκτώ ώρες, αφού κολλήσατε ένα πλαίσιο, θα πρέπει να αυξήσετε τη θερµοκρασία πάλι στους 21-23 °C και στη συνέχεια να περιµένετε τον καθορισµένο χρόνο «ωρίµανσης».

Διάβρωση στα πλαίσια
Εάν στα υπόλοιπα πλαίσια του οχήµατος υπάρχει διάβρωση που δεν µπορεί να αφαιρεθεί µε µηχανικό τρόπο, ίσως να είναι καλύτερο να συζητήσετε µε τον πελάτη να δείτε µήπως είναι πιο συµφέρουσα η αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον έχετε τεκµηριώσει τη ζηµιά της διάβρωσης µε λήψη φωτογραφιών. Οι κόλλες µπορεί να έχουν την ικανότητα να εµποδίζουν τη διάβρωση σε πλαίσια που δεν έχουν διαβρωθεί, ωστόσο αν υπάρχει ήδη βαριά διάβρωση, στην καλύτερη περίπτωση οι κόλλες ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξή της, αλλά η αντοχή του δεσµού συγκόλλησης µπορεί να κινδυνέψει.

Αντιδιαβρωτική προστασία 
Οι περισσότεροι κατασκευαστές συµβουλεύουν να γίνεται αντιδιαβρωτική προστασία εσωτερικά και εξωτερικά ακόµα και όταν έχουν χρησιµοποιηθεί διαδικασίες συγκόλλησης. Αυτό εξασφαλίζει ότι η συγκόλληση προστατεύεται, όπως προστατεύεται και το γυµνό µέταλλο που µπορεί να είχε εκτεθεί κατά την τοποθέτηση του νέου τµήµατος.

Θυµηθείτε ότι στο τέλος της ηµέρας όταν πρόκειται να κάνετε την επισκευή, εσείς είστε ο πρώτος που παίρνει τις αποφάσεις και εσάς εµπιστεύεται ο πελάτης για να κάνετε τη δουλειά µε το σωστό τρόπο.

Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις συστάσεις επισκευής του κατασκευαστή για συγκεκριµένα προϊόντα, σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση και την εφαρµογή των γνώσεων, θα έχετε βάλει τις βάσεις για την εκτέλεση ασφαλών επισκευών από τις οποίες τόσο οι πελάτες σας όσο και η επιχείρησή σας µπορούν να επωφεληθούν απεριόριστα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προϊόντα - υπηρεσίες αυτοκινήτου - ΒΑΦΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

 • DAT HELLAS - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

  DAT HELLAS - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

  H DAT HELLAS είναι μια διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Όμιλος DAT παρέχει δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες που εστιάζουν στην ενεργοποίηση ενός ψηφιακού κύκλου ζωής του οχήματος.
   210 9577102 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • RS NANOTECHNOLOGY

  RS NANOTECHNOLOGY

  Το νέο προϊόν Nanodiamond της RS Nanotechnology προήλθε από μακρόχρονη τεχνολογική έρευνα και αποτελεί την δεύτερη γενιά και την εξέλιξη της γκάμας των ειδών Νανοτεχνολογίας, έχει την ικανότητα να προστατεύει ιδιαίτερα αποτελεσματικά τις επιφάνειες από κάθε είδους επιβλαβείς ρύπους και γρατσουνιές. Μετά την πρώτη κάλυψη, μπορεί να αυξηθεί το πάχος της με πρόσθετες στρώσεις.
   210 9766366 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • HB BODY

  HB BODY

  Τομέας της HB BODY είναι τα προϊόντα βαφής αυτοκινήτου. Με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Από τις εταιρείες της ελληνικής αγοράς που χαρακτηρίζονται “διαμάντια”. Εξάγει τα ποιοτικά προϊόντα της σε πολλές χώρες ανά τον πλανήτη.
   2310790000 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΜΠΙΣΙΑΣ Α.Ε.

  ΜΠΙΣΙΑΣ Α.Ε.

  Στην εταιρεία ΜΠΙΣΙΑΣ Α.Ε. θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από χρώματα, βερνίκια, αστάρια εργαλεία βαφής και πάσης φύσεως προϊόντα βαφής & επισκευής αυτοκίνητων , καλύπτοντας κάθε είδους ανάγκη με προσήλωση πάντα στην ποιότητα και πάντα στις καλύτερες τιμές.
   2109021059 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • Akzo Nobel

  Akzo Nobel

  Μοναδική, ολοκληρωμένη τεχνολογία Colorvation. Μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των φανοποιείων.  Το τέλειο ταίριασμα γρήγορα και αποτελεσματικά!  Η απόλυτη τεχνική επαναβαφής.
   2106220620 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • SMALTOLIN S.A.

  SMALTOLIN S.A.

  Η κύρια δράση της  Smaltolin A.E εντοπίζεται στο χώρο της βιομηχανίας με χρώματα ειδικών προδιαγραφών μακροχρόνιας και αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και τσιμεντένιων κατασκευών.
   210 6627280 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ

προϊόντα - υπηρεσίες αυτοκινήτου - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

 • DAT HELLAS - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

  DAT HELLAS - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

  H DAT HELLAS είναι μια διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Όμιλος DAT παρέχει δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες που εστιάζουν στην ενεργοποίηση ενός ψηφιακού κύκλου ζωής του οχήματος.
   210 9577102 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΚΕΚΕΡΗΣ

  ΚΕΚΕΡΗΣ

  Στο σύγχρονο φανοποιείο Kekeris μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας και να κάνετε Value for money Service αποκατάστασης του αυτοκινήτου σας.  Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της επισκευής αυτοκινήτου, προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές  τιμές.
   2109969325 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • RS NANOTECHNOLOGY

  RS NANOTECHNOLOGY

  Το νέο προϊόν Nanodiamond της RS Nanotechnology προήλθε από μακρόχρονη τεχνολογική έρευνα και αποτελεί την δεύτερη γενιά και την εξέλιξη της γκάμας των ειδών Νανοτεχνολογίας, έχει την ικανότητα να προστατεύει ιδιαίτερα αποτελεσματικά τις επιφάνειες από κάθε είδους επιβλαβείς ρύπους και γρατσουνιές. Μετά την πρώτη κάλυψη, μπορεί να αυξηθεί το πάχος της με πρόσθετες στρώσεις.
   210 9766366 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • Akzo Nobel

  Akzo Nobel

  Μοναδική, ολοκληρωμένη τεχνολογία Colorvation. Μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των φανοποιείων.  Το τέλειο ταίριασμα γρήγορα και αποτελεσματικά!  Η απόλυτη τεχνική επαναβαφής.
   2106220620 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ TEAM MARKOPOULO

  ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ TEAM MARKOPOULO

  Η Μεθενίτης Team δραστηριοποιείται στην φανοποιεία και βαφή αυτοκινήτων, προσφέροντας μία σειρά από ποιοτικές υπηρεσίες. Υπόσχεται υπεύθυνη, πλήρη και ολοκληρωμένη επισκευή του αυτοκινήτου σας, είτε πρόκειται για μικρή, είτε για μεγάλη ζημιά.
   2299025316 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • SMALTOLIN S.A.

  SMALTOLIN S.A.

  Η κύρια δράση της  Smaltolin A.E εντοπίζεται στο χώρο της βιομηχανίας με χρώματα ειδικών προδιαγραφών μακροχρόνιας και αντιδιαβρωτικής προστασίας μεταλλικών και τσιμεντένιων κατασκευών.
   210 6627280 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • AUTORADO

  AUTORADO

  Η AUTO RADO χρησιμοποιεί τη μέθοδο PDR που δεν απαιτεί βαφή των επισκευασμένων περιοχών. Η μέθοδος αυτή επαναφέρει το μέταλλο στην αρχική του κατάσταση χωρίς να επηρεάζεται το χρώμα. Επισκευάζει βαθουλώματα χωρίς στοκάρισμα ή πυράκτωση.
   6944275762 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΣΚΑΛΚΟΣ

  ΣΚΑΛΚΟΣ

  Στην εταιρία Skalkos θα βρείτε βαφές και προϊόντα επιδιόρθωσης και περιποίησης όπως αλοιφές, σφουγγάρια ή πανιά γυαλίσματος, αλλά και προϊόντα επιδιόρθωσης πλαστικών και φαναριών. Διαθέτει επίσης και όλα τα απαραίτητα εργαλεία, με τα οποία εξοπλίζεται ένα σύγχρονο φανοβαφείο.
   2102910512 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • HB BODY

  HB BODY

  Τομέας της HB BODY είναι τα προϊόντα βαφής αυτοκινήτου. Με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Από τις εταιρείες της ελληνικής αγοράς που χαρακτηρίζονται “διαμάντια”. Εξάγει τα ποιοτικά προϊόντα της σε πολλές χώρες ανά τον πλανήτη.
   2310790000 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • Kappas Cars

  Kappas Cars

  Το κατάστημά Kappas Cars μέσω της πείρας ,των εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στο αντικείμενό και το άριστο προσωπικό, σας υπόσχεται άμεση κάλυψη των αναγκών σας και άριστη ποιότητα εργασίας σε ανταγωνιστικές τιμές.
   2102844462 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • Dent Master

  Dent Master

  Η εταιρία Dent Master εξειδικεύεται στην επισκευή ζημιών από χαλαζόπτωση καθώς και ζημιών παρκαρίσματος. Στόχος η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες!
   2109609001 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ

  ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ

  Η Loupasakis είναι μία σύγχρονη και πλήρης κάθετη μονάδα εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Στις εγκαταστάσεις της θα βρείτε λύσεις για service, φανοποιία, βαφές, ελαστικά, αναρτήσεις, ευθυγραμμίσεις και ανταλλακτικά 
    2109937529 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Δ. Επαγγελματικά εργαλεία

  ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Δ. Επαγγελματικά εργαλεία

  Εισαγωγή και εμπορία χρωμάτων αυτοκινήτων από την εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Δ. Επαγγελματικά εργαλεία, προϊόντα στεγανοποίησης, λείανσης, γυάλισμα, προσωπική προστασία. Με εγγύηση στην καλύτερη ποιότητα και τις χαμηλότερες τιμές.
    210-3462774 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΜΠΙΣΙΑΣ Α.Ε.

  ΜΠΙΣΙΑΣ Α.Ε.

  Στην εταιρεία ΜΠΙΣΙΑΣ Α.Ε. θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από χρώματα, βερνίκια, αστάρια εργαλεία βαφής και πάσης φύσεως προϊόντα βαφής & επισκευής αυτοκίνητων , καλύπτοντας κάθε είδους ανάγκη με προσήλωση πάντα στην ποιότητα και πάντα στις καλύτερες τιμές.
   2109021059 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΠΕ

  ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΠΕ

  Με συνεργείο & φανοποιείο σε εγκαταστάσεις 2.000 μ2, αποτελεί "one stop shop" για επισκευή ή περιποίηση αυτοκινήτου. Αφοί Αρβανίτη. 5΄ λεπτά από την Εθνική οδό, 3΄ από την Αττική οδό (με άνετο parking)!
   2106140020 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • ΧΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - HANIS AUTO

  ΧΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - HANIS AUTO

  Φρένα, έλεγχος – επισκευή, ηλεκτρονικός έλεγχος - διάγνωση βλαβών, αλλαγή λαδιών, service κλιματιστικών (A/C ), μπαταρίες, προετοιμασία ΚΤΕΟ, φανοποιεία - βαφή αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος.
   2106610000 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ
 • TSADILAS

  TSADILAS

  Specialist στην επισκευή και αποκατάσταση ταπετσαριών αυτοκινήτων. Ειδικός στις αναπαλαιώσεις και αποκαταστάσεις κλασσικών αυτοκινήτων. Με σεβασμό στην ποιότητα. Ο λόγος για την TSADILAS auto salon design.
   2102632307 Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ