• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πως λειτουργει - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Εngine Contron Unit - ECU) είναι ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου. Ο εγκέφαλος είναι ένας μικροϋπολογιστής, ο οποίος αναγνωρίζει – μέσω εγκατεστημένου από τον κατασκευαστή προγράμματος – όλες τις μεταβλητές του κινητήρα για την καλύτερη καύση του. Με απλά λόγια, εφαρμόζει πλακέτα με μικροϋπολογιστές, που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του κινητήρα. Ο εγκέφαλος λαμβάνει πληροφορίες από τον αισθητήρα "λ", από τις στροφές του κινητήρα, τη θερμοκρασία του, την πυκνότητα του αέρα εισαγωγής, το καύσιμο και ρυθμίζει αναλόγως την πεταλούδα εισαγωγής. Ο εγκέφαλος είναι σε θέση να διαγνώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στον κινητήρα (π.χ. κακή ποιότητα βενζίνης, δυσλειτουργία κάποιου συστήματος) και εκείνη τη στιγμή αλλάζει τις μεταβλητές του και ρυθμίζει τον κινητήρα σε κατάσταση safe mode. Ο κινητήρας, σε αυτήν την περίπτωση, ανακτά αυθαίρετες τιμές για τους αισθητήρες, οι οποίοι αγνοούνται και υπάρχει έτοιμο πρόγραμμα γι αυτές τις τιμές, όπου καθορίζεται μέσα σε φυσιολογικά όρια η λειτουργία του κινητήρα, έτσι ώστε να μην ακινητοποιηθεί. Όπως είναι φυσικό σε αυτή την περίπτωση, ο κινητήρας δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, κάτι που είναι αισθητό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υποδηλώνεται η βλάβη μέσω της λυχνίας του κινητήρα.

Προγραμματισμός εγκεφάλου - Βελτίωση ΕCU (Μέρος Β΄)

Τι είναι το πρόγραμμα
Κάθε αυτοκίνητο έχει εργοστασιακό set up εγκεφάλου, έτσι ώστε όλες οι παράμετροι να ελέγχονται και να ρυθμίζονται αυτόματα, ώστε να αποδίδει τα μέγιστα και να εξασφαλιστεί η σωστή καύση του. Αν εμείς έχουμε προχω[...] 

Ο οργασ(Μ)ός τηςΓερ(Μ)ανίδας... - Σύστημα M Drive της BMW M3

Tι είναι το M Drive;
Πρόκειται για λογισμικό που αναλαμβάνει να ρυθμίζει σημαντι-κές παραμέτρους για την κίνηση του αυτοκινήτου (απόκριση τουγκαζιού, αίσθηση τιμονιού, απόσβεση ανάρτησης), πάντα με βάσητις επιταγές του οδηγού. Ενεργοπ[...] 

Το μυαλό του αυτοκινήτου - Εγκέφαλος αυτοκινήτου (Μέρος Α΄)

Τι είναι ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου και τι κάνει;
Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Εngine Contron Unit - ECU) είναι ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου. Ο εγκέφαλος είναι ένας μικροϋπολογιστής, ο οποίος αναγνωρίζει -μέσω εγκατεστημένου από τον κα[...] 

Εγκέφαλος κινητήρα

Τι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο του κινητήρα
• Η υγρασία είναι ένας από τους βασικούς εχθρούς του εγκεφάλου.
• Η αυξημένη παροχή ρεύματος από τον εναλλάκτη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον εγκέφαλο.

Αναβαθμίζοντας το λογισμικό του αυτοκινήτου σας - Σύστημα Flash από την DaimlerChrysler

Tα ηλεκτρονικά συστήματα των σύγχρονων αυτοκινήτων είναι αρκετά πολύπλοκα. Στη νέα Mercedes E-Class για παράδειγμα 40 περίπου κεντρικές μονάδες ελέγχου συνδέονται μεταξύ τους όπως ακριβώς και ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τη μεταφορ[...]