Τα φιμέ τζάμια, εκτός από την προστασία που προσφέρουν από την ηλιακή ακτινοβολία, βελτιώνουν και την εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Τα φιμέ τζάμια, εκτός από την προστασία που προσφέρουν από την ηλιακή ακτινοβολία, βελτιώνουν και την εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Πότε το φιμέ θεωρείται νόμιμο;

15454 Επισκέψεις στο άρθρο

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα φιμέ τζάμια δίνει VIP «αέρα» στο αυτοκίνητο. Επίσης, εκτός από φιγούρα, προσφέρουν και αντιηλιακή προστασία. Ωστόσο πότε είναι νόμιμες;

AUTOPLUS ACCESSORIES A.E.E.E.E.
ΕΛΑΣΥΝ Α.Ε.Ε Εμπορική & Τεχνική Εταιρία

Έρευνες έχουν αποκαλύψει ποια είναι τα σημαντικα οφέλη που μπορεί να έχει κάποιος εάν αποφασίσει να τοποθετήσει φιμέ τζάμπια στο αυτοκίνητό του. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι η αισθητή μείωση της θερμοκρασίας της καμπίνας επιβατών τους καλοκαιρινούς μήνες που συνεπάγεται την πιο αποδοτική λειτουργία του κλιματιστικού και άρα την μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, η μεγαλύτερη προστασία από τον ήλιο και την ακτινοβολία του για τις ευπαθείς ομάδες και η αντικλεπτική και αντιθραυστική ιδιότητά τους.

Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το »

Προδιαγραφές και πόσο φως μπορεί να περνάει

Οι προδιαγραφές και τα όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός των μεμβρανών που επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα έχει καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης. Στην ΚΥΑ 29039/2123/07/2008-ΦΕΚ 1069/Β/10-6-2008 για τα όρια συντελεστών μετάδοσης φωτός σε υαλοπίνακες οχημάτων γίνεται λόγος πως:

«1.Ο ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης φωτός των εγκεκριμένων υαλοπινάκων των κυκλοφορούντων οχημάτων καθορίζεται σε:
α) 75% για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.
β) 70% για τους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού.
γ) 70% για τους πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες και τον οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα δεν φέρει πλευρικούς καθρέφτες.
2.Εάν το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες, δεν υφίσταται ο περιορισμός του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως προς το συντελεστή μετάδοσης φωτός των πίσω πλευρικών υαλοπινάκων και του οπίσθιου ανεμοθώρακα.
3.Υαλοπίνακας με ένδειξη «V» δεν εμπίπτει σε περιορισμούς αναφορικά με το συντελεστή μετάδοσης φωτός».

Ακόμα, στο Αρθρο 3 της ίδιας ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς στην επικόλληση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων της ίδιας ΚΥΑ ξεκαθαρίζεται πως:

«1.Οι μεμβράνες που επικολλούνται στους υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κράτος μέλος της Ε.Ε., από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή από την Τουρκία, για τοποθέτηση και χρήση σε οχήματα.
2.Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα τόσο στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα όσο και στους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού, η επικόλληση μεμβρανών οι οποίες μεταβάλλουν το συντελεστή μετάδοσης φωτός των εδαφίων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Επιτρέπεται, όμως:
α) Η επικόλληση «λωρίδας» μεμβράνης πλάτους έως 10 εκατοστών (μετρούμενη από την πάνω πλευρά του υαλοπίνακα) για την αντιθαμβωτική προστασία του οδηγού και
β) Η επικόλληση μεμβράνης περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας.
3.Στους υπόλοιπους υαλοπίνακες του οχήματος γίνεται αποδεκτή η επικόλληση μεμβράνης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
4.Δεν επιτρέπεται σε κανένα υαλοπίνακα οχήματος η επικόλληση μεμβρανών τύπου καθρέφτη. Ως τέτοιες θεωρούνται μεμβράνες με συντελεστή ανάκλασης μεγαλύτερο του 25%.
5.Στις περιπτώσεις που το όχημα είναι εφοδιασμένο με φως πέδησης στον πίσω υαλοπίνακα, στο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας αυτού δεν επιτρέπεται η επικόλληση μεμβράνης».
 

  • loukia

    ...τηρούν οι περισσότεροι τα προβλεπόμενα;;; Όχι και το βλέπουμε όλοι... ποιά είναι η λύση;;; Οι επαγγελματίες του χώρου να τηρούν μα ΟΛΟΙ αυτό που πρέπει;;; Καταρχάς βάζουν πιο μαύρα από ότι πρέπει και δεν βλέπουν... ας πούνε όλοι και άλλοι κ.τ.λ.