• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως 1/10 ιδιοκτήτες δεν εξοφλεί εγκαίρως το ποσό.

Κατασχέσεις σε όσους δεν πληρώνουν τα τέλη;

3.440 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/4/2019

Δείτε τι προβλέπει το νέο σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για να αυξηθούν και άλλο τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας.

Στενό «μαρκάρισμα» σχεδιάζει να κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων σε όσους δεν έχουν ξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός τους, αφού σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σηµαντικός αριθµός ιδιοκτητών οχηµάτων δεν εκπληρώνει τη σχετική φορολογική υποχρέωση.

Αρχικά, το σχέδιο της για το 2019 προβλέπει την μείωση κατά 50% του χρόνου παραγραφής των τελών κυκλοφορίας από 20 σε 10 χρόνια έχοντας δύο συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, να λυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει από την κίνηση πολλών ιδιοκτητών να καταφύγουν στον στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή τους βεβαιώθηκαν από την Εφορία τέλη κυκλοφορίας ακόµη και πριν από 20 έτη, τα οποία υποστηρίζουν ότι έχουν εξοφλήσει αλλά προφανώς έχουν χάσει τα σχετικά αποδεικτικά, ενώ οι τράπεζες δεν μπορούσαν ούτε αυτές να εξακριβώσουν αν έχει πληρωθεί το ποσό λόγω παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος.
 
Ο δεύτερος στόχος της ΑΑΔΕ είναι να ενεργοποιηθούν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί και να βρουν όσους φορολογούµενους δεν εξοφλούν τα τέλη κυκλοφορίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως 1/10 ιδιοκτήτες δεν εξοφλεί εγκαίρως το ποσό. Κάθε χρόνο το Δηµόσιο εισπράττει περίπου 1,3 δις ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά χάνονται έσοδα άνω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται πρόστιµο 100% των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχηµα και όχι 8,51% όπως στις υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για την είσπραξη των ανεξόφλητων τελών κυκλοφορίας πρόκειται να ενεργοποιηθούν µέτρα αναγκαστικής είσπραξης, µε κυριότερο από αυτά τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών των οφειλετών.
 

Tags: AAΔΕ, ΤΕΛΗ