• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Στα κέντρα πολλών αστικών κέντρων της χώρας λειτουργεί πλέον μόνιμα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με μέγιστο χρόνο τις 3 ώρες

Κοιτάμε πάντα τη σήμανση και τη διαγράμμιση

56.449 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/2/2021

Πέρα από τις πινακίδες που απαγορεύουν τη στάση ή τη στάθμευση σε κάποιο σημείο, τον ίδιο ακριβώς ρόλο παίζει και η διαγράμμιση του οδοστρώματος. Η τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) στην πλευρά του οδοστρώματος, καθώς και η συνεχής κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή στην άκρη του οδοστρώματος, σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής απαγορεύεται η στάθμευση. Παράλληλα, στα κέντρα πολλών αστικών κέντρων της χώρας λειτουργεί πλέον μόνιμα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με μέγιστο χρόνο τις 3 ώρες, καθώς και χώροι στάθμευσης αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Για τα αυτοκίνητα οι θέσεις οριοθετούνται με άσπρο χρώμα, για τις μοτοσικλέτες με πράσινο, ενώ οι θέσεις των µονίµων κατοίκων οριοθετούνται µε µπλε γραµμές και τέλος, οι ειδικές θέσεις στάθµευσης µε κίτρινες.

ΠροηγούμενηΕπόμενη σελίδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)