Γιατί σε συμφέρει η μεικτή ασφάλεια

Γιατί σε συμφέρει η μεικτή ασφάλεια

16198 Επισκέψεις στο άρθρο

Δες τι ακριβώς είναι η μεικτή ασφάλεια και γιατί μπορεί να σε βοηθήσει σε περίπτωση τρακαρίσματος.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

Με τον όρο "μεικτή ασφάλιση" ή πιο... επιστημονικά "ασφάλιση ιδίων ζημιών", ουσιαστικά καλυπτόμαστε από ζημιές που προκαλούνται στο αυτοκίνητό μας με δική μας υπαιτιότητα. Αυτό σημαίνει πως η ασφαλιστική μας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού μας οχήματος από ατύχημα ακόμα και στην περίπτωση που είμαστε εμείς οι ίδιοι υπεύθυνοι για το τροχαίο ατύχημα. 

Κοινοποίησέ το »


Η "Απαλλαγή";
Η απαλλαγή, είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποκατάσταση της ζημιάς, ακολουθεί πάντα την κάλυψη της μεικτής και το ποσό αυτής μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος της ασφάλισης. Όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου, τόσο μικρότερο θα είναι το ασφάλιστρο.

Διαδικασία ασφάλισης
Η κάλυψη της μεικτής ασφάλειας παρέχεται μόνο εφόσον γίνει πρώτα έλεγχος στο όχημα από πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής. 

Φυσικά είναι στο χέρι της ασφαλιστικής εταιρείας να αρνηθεί μεικτή ασφάλιση λόγω πολύ κακής κατάστασης του αυτοκινήτου ή να ορίσει μεγαλύτερη απαλλαγή.

Τι παίζει με τις εξαιρέσεις
Φυσικά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, ακόμη και αν έχουμε επιλέξει μεικτή ασφάλιση. Οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται είναι οι εξής:

1. Τρομοκρατικές ενέργειες
2.  Πρόθεση ασφαλισμένου
3. Μεταφερόμενο φορτίο (σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας)
4. Οδήγηση από νέο σε ηλικία που δεν έχει δηλωθεί στην ασφαλιστική
5. Οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών
6.  Κίνηση χωρίς οδηγό

Κοινοποίησέ το »

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ