Νέα πιστοποίηση για την Saint-Gobain

1165 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/7/2021

Η Saint-Gobain Autover Hellas με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο για την πιστοποίησή της με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα SWISS APPROVAL (μέλους της SWISS APPROVAL INTERNATIONAL).

Η Saint-Gobain Autover Hellas με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο για την πιστοποίησή της με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα SWISS APPROVAL (μέλους της SWISS APPROVAL INTERNATIONAL).

Kοινοποίησε το »


Η πιστοποίηση αφορά την εμπορία, διακίνηση και αποθήκευση κρυστάλλων αυτοκινήτων.

Με την πιστοποίηση, η Saint-Gobain Autover Hellas αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή δέσμευση της για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών, εστιάζοντας:

- Στην άμεση ανταπόκριση της Εταιρείας στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, με έμφαση στη λειτουργικότητα και στο υψηλό επίπεδο γνώσεων του προσωπικού.
- Στην πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία στην εγκριτική διαδικασία, αναπτύσσοντας αίσθηση ασφάλειας, σιγουριάς και σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και της Εταιρείας.
- Στη βέλτιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα διαχείρισης των υπηρεσιών της και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της, μέσω του σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης, ανασκόπησης, διατήρησης και διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Η αξιολόγηση που έλαβε χώρα στις 28/06/2021 πιστοποίησε ότι το Σύστημα Ποιότητας της Saint-Gobain Autover Hellas καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Kοινοποίησε το »

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προϊόντα - υπηρεσίες αυτοκινήτου - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ