«Νομική Προστασία: Ένας ισχυρός δικηγόρος στο πλευρό σου»

1972 Επισκέψεις στο άρθρο

Τα οφέλη για τον ασφαλισμένο από τη Νομική Προστασία μας αναλύει ο Διευθυντής Πωλήσεων της ARAG Α.Ε., Κωνσταντίνος Κοντογεώργος, υπογραμμίζοντας ότι η εξιδεικευμένη αυτή ασφάλιση επιτρέπει στον ασφαλισμένο να έχει εύκολη και χωρίς κόστος πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Έτσι, ο ασφαλισμένος διεκδικεί και κατοχυρώνει τα έννομα συμφέροντά του χωρίς να ανησυχεί για το κόστος, αλλά ούτε και για την εκπροσώπησή του, αφού, όπως υπογραμμίζει ο κ. Κοντογεώργος, η Νομική Προστασία εξομοιώνει τονοικονομικά ασθενέστερο διάδικο με τον ισχυρότερο αντίδικο.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ

Τι είναι η νομική προστασία οχημάτων, τι καλύπτει και γιατί θεωρείται απαραίτητη

Kοινοποίησε το »

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αποτελεί έναν από τους νεότερους κλάδους ασφάλισης.

Η πρώτη ανάγκη για Νομική Προστασία Οχήματος γεννήθηκε το 1917 σαν ασφάλιση εκείνων που συμμετείχαν στους αυτοκινητιστικούς αγώνες του LE MANS.

Η ARAG ιδρύθηκε το 1935 από τον δικηγόρο Heinrich Fassbender ως εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρία με βασικό όραμα: «Κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματα του και όχι μόνον όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα».

Με παρουσία σε 19 χώρες - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία- η ARAG εκπροσωπείται επίσης από διεθνή υποκαταστήματα, θυγατρικές και Holdings σε πολυάριθμες διεθνείς αγορές στις οποίες κατέχει ηγετική θέση ως πάροχος νομικής προστασίας και νομικών υπηρεσιών

Στην Ελλάδα η ARAG κάνει αισθητή την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά από το 1972.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας επιτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό σκοπό, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσει τις δίκαιες απαιτήσεις του ή να προστατεύσει τον εαυτό του από κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του.

Η αβεβαιότητα της έκβασης των δικαστικών αγώνων και η πιθανή καταδίκη στην καταβολή των δικαστικών δαπανών υπέρ του αντιδίκου, αποθαρρύνουν πολλές φορές τους πολίτες να προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, και κυρίως τους πολίτες των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας εξομοιώνει τον οικονομικά ασθενέστερο διάδικο με τον ισχυρότερο αντίδικο και του παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη κατοχύρωση των εννόμων συμφερόντων του.

Ο Ασφαλιστής Νομικής Προστασίας καλύπτει τις αναγκαίες για την προστασία του ασφαλισμένου δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, που περιλαμβάνουν την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, τα έξοδα και τα τέλη ενώπιων δικαστικών και διοικητικών αρχών καθώς και την επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη (εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο).

Η Νομική Προστασία οχήματος περιλαμβάνει:

 • Τη διεκδίκηση αποζημίωσης από εμπλοκή του ασφαλισμένου σε αυτοκινητιστικό ατύχημα που δεν ευθύνεται ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, διαφυγόντα κέρδη, μίσθωση οχήματος, μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος κ.λπ.
   
 • Τη διεκδίκηση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά με ευθύνη τρίτου και όχι μόνο από σύγκρουση οχημάτων, π.χ. ζημιές που μπορεί να προκληθούν από κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ζημιές από έργα ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. και ζημιές σε χώρους φυλασσόμενης στάθμευσης.
   
 • Τις διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου οχήματος καθώς επίσης και ζημιές ή ελαττώματα καινούργιων αυτοκινήτων.
   
 • Την ποινική υπεράσπιση σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τον εξ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό τρίτου προσώπου, η ARAG αναλαμβάνει την υπεράσπισή του σε όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.
   
 • Την ποινική υπεράσπιση για τροχαίες παραβάσεις και αδικήματα. Αν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση ή αδίκημα η ARAG αναλαμβάνει τις δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, για την ποινική του υπεράσπιση.
   
 • Αφαίρεση άδειας, διπλώματος ή πινακίδων. Εάν στον ασφαλισμένο αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα οδήγησης ή οι πινακίδες του αυτοκινήτου του, η ARAG αναλαμβάνει τις δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, και κάνει τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια για την επανάκτηση τους.
   
 • Την περίπτωση που ο ασφαλισμένος κάνει χρήση, μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημία με ευθύνη τρίτου, της μικτής του ασφάλισης, η ARAG αναλαμβάνει να διεκδικήσει το ποσό της ιδίας συμμετοχής καθώς επίσης και άλλες αποθετικές ζημιές (στέρηση χρήσης του οχήματος, μείωση εμπορικής αξίας κ.λπ.)
   
 • Τις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία αστικής ευθύνης. Εάν προκύψουν διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία αστικής ευθύνης οχήματος από ασφαλιστήρια μικτής κάλυψης, φωτιάς, κλοπής η ARAG είναι στο πλευρό του ασφαλισμένου για να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά τα νόμιμα δικαιώματά του.
   
 • Νομικές συμβουλές που συνδέονται με τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα.

Το ασφαλιστικό ποσό (έξοδα, αμοιβές δικηγόρου κ.λπ.) ανέρχεται σε 26.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση, π.χ. εάν ο ασφαλισμένος έχει τρεις(3) υποθέσεις (ασφαλιστικές περιπτώσεις), το ασφαλιστικό ποσό θα είναι (26.000x3) 78.000€, χωρίς περιορισμό στην ανάληψη υποθέσεων.

Οι ασφαλισμένοι στην ARAG δεν χρειάζεται να παραιτηθούν από τις δίκαιες απαιτήσεις τους, από τον φόβο των δυσβάστακτων εξόδων, τώρα κανένας δεν είναι ισχυρότερος απ' αυτούς, γιατί η ARAG αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος.

Ασφαλιστικές υπηρεσίες - Παροχές της Arag

 • Πλήρες δίκτυο εξειδικευμένων δικηγόρων ( Ελλάδα & Ευρώπη)
   
 • Νομικές Συμβουλές από το Τμήμα Ζημιών της εταιρίας
   
 • Εξωδικαστικός διακανονισμός υποθέσεων
   
 • Αιτήσεις – Ενστάσεις – Αναφορές (Εσωτερική Νομική Υπηρεσία)
   
 • Πλήρης & Συνεχής παρακολούθηση όλων των δικαστικών υποθέσεων από το Α ως το Ω
   
 • Συστηματική ενημέρωση πελάτη και συνεργάτη για την εξέλιξη κάθε υπόθεσης, δικαστικής ή μη.

Ποια είναι η διαφορά της νομικής προστασίας από την αστική ευθύνη

Ο Ασφαλιστής Νομικής Προστασίας, εξ ορισμού, διεκδικεί αξιώσεις αποζημίωσης του ασφαλισμένου του. Αντιθέτως ο Ασφαλιστής αστικής ευθύνης αποκρούει τέτοιες αξιώσεις και καταβάλλει αποζημιώσεις. Η παράλληλη συνεπώς άσκηση ενδεχομένως θα οδηγούσε στην προβολή αξιώσεων του Ασφαλιστή… έναντι του εαυτού του.

Η ασφαλιστική κάλυψη της Νομικής Προστασίας είναι κυρίως επιθετική και ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης κατά τρίτων, δικαστικώς ή εξωδίκως.

Υπό αυτή τη μορφή της, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας, επιτελεί λειτουργία η οποία βρίσκεται στον αντίποδα λειτουργίας της ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας καταβάλλει τις δαπάνες για τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του υπαιτίου τρίτου, ενώ ο ασφαλιστής αστικής ευθύνης υπόσχεται πρώτα και κύρια να καταβάλλει ή να αποκαταστήσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο ασφαλισμένος προς τρίτους.

Είναι προφανές ότι δεν κατοχυρώνονται τα συμφέροντα του ασφαλισμένου όταν ανακύπτει μια αντιδικία συνεπεία αυτοκινητιστικού ατυχήματος, και οι συγκρουσθέντες ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ο ένας για Νομική Προστασία και ο άλλος για αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος.

Ποια τα οφέλη για τον ασφαλισμένο που διαθέτει κάλυψει νομικής προστασίας

Το κυριότερο όφελος για τον ασφαλισμένο είναι ότι έχει εύκολη και χωρίς κόστος πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

Εύκολα μπορεί να αναγγείλει την απαίτηση του στην ARAG με email ή τηλέφωνο. Στη συνέχεια η ARAG αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με τον αντίδικο και την ασφαλιστική του εταιρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σαν διεθνής και ισχυρός οικονομικός ασφαλιστικός οργανισμός που ξέρει καλά τη δουλειά του και «δεν σηκώνει» εκβιασμούς.

Γνωρίζουν καλά οι αντίδικοι, πως αν δεν σας αποζημιώσουν, θα «μιλήσουν με τον δικηγόρο σας» που η ARAG πληρώνει μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Η ARAG ενημερώνει τον ασφαλισμένο συνεχώς από την πρώτη στιγμή για την πορεία «της υπόθεσης μας».. γιατί έτσι το βλέπει η ARAG, η υπόθεση σας είναι και δική μας υπόθεση.

Πάνω από το 50% των υποθέσεων που αναλαμβάνει η ARAG για διεκδίκηση αποζημίωσης επιλύονται εξώδικα και ο ασφαλισμένος παίρνει την αποζημίωσή του, γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματικότητα των ανθρώπων της.

Πολλές ασφαλιστικές ετιαρίες προσφέρουν κάλυψη νομικής προστασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, στον κλάδο Νομικής Προστασίας, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 28 ασφαλιστικές εταιρίες. Οι 27 είναι πολυκλαδικές, δηλ. δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και σε άλλους κλάδους πλην της Νομικής Προστασίας και μια(1), η ARAG, δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένη και ανεξάρτητη εταιρία Νομικής Προστασίας.

Γιατί συμφέρει τον ασφαλισμένο να έχει ξεχωριστή νομική προστασία

Σκεφτείτε την περίπτωση που ασφαλισμένος με Νομική Προστασία σε πολυκλαδική εταιρία, θα προσφύγει στην εταιρία του ζητώντας να χρηματοδοτήσει έναν δικαστικό αγώνα εναντίον του εαυτού της για να αποζημιωθεί από τον αντίδικο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένος για αστική ευθύνη στην ίδια ασφαλιστική εταιρία.

Παρόμοιο θέμα γεννάται και εάν ο ασφαλισμένος με Νομική Προστασία, σε πολυκλαδική εταιρία, ζητήσει την υπεράσπιση του σε ποινικό δικαστήριο συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και η πολυκλαδική εταιρία εξαρτά οικονομικά συμφέροντα από την καταδίκη του ασφαλισμένου αναφορικά με την αποζημίωση ή όχι του αντιδίκου.

Ο μόνος τρόπος αποκλεισμού του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων θα ήταν ο πλήρης διαχωρισμός άσκησης των κλάδων αστικής ευθύνης και Νομικής Προστασίας. Ο κίνδυνος αυτός, της σύγκρουσης συμφερόντων, είναι ανύπαρκτος στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ξεχωριστή Νομική Προστασία σε εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρία Νομικής Προστασίας.

Επιπλέον, ο καταναλωτής, πριν επιλέξει Νομική Προστασία θα πρέπει να συγκρίνει τις καλύψεις των προγραμμάτων που του προτείνουν διότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα Νομικής Προστασίας που καλύπτουν μόνο τη συμβουλευτική, μόνο το ατύχημα από σύγκρουση ή μόνο τα ποινικά αδικήματα από τραυματισμό ή θάνατο λόγω σύγκρουσης οχημάτων και όχι π.χ. από τραυματισμό ή θάνατο πεζού. Επιπλέον, θα πρέπει να ζητά τους όρους ασφάλισης και να του γίνεται προσυμβατική ενημέρωση πριν πάρει την απόφαση να ασφαλιστεί στην κλάδο Νομικής Προστασίας.

Τα πλεονεκτήματα της ARAG ως εξειδικευμένου, ανεξάρτητου, ποιοτικού ασφαλιστή της Νομικής Προστασίας είναι:

 • Τεχνογνωσία,
 • Διεθνής εμπειρία
 • Διεθνή δίκτυα συνεργατών,
 • Ανεξαρτησία,
 • Έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης tailor made προϊόντων
 • Ταχύτητα,
 • Ελαστικότητα,
 • Καινοτομία

Μετά από σχεδόν 50 χρόνια λειτουργίας του κλάδου Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα, ο καταναλωτής έχει πλέον κατανοήσει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα ιδιαίτερα της Νομικής Προστασίας οχήματος και είναι μια από τις καλύψεις που θεωρεί απαραίτητη για το όχημα του.

Στον κλάδο της Νομικής Προστασίας, σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ, για το 2018, το πλήθος των ασφαλιστηρίων ανέρχεται σε 3.616.836. Το πλήθος των ασφαλιστηρίων με Νομική Προστασία οχήματος είναι 3.587.225. Τα υπόλοιπα συμβόλαια αφορούν την Οικογενειακή Νομική Προστασία, Νομική Προστασία επιχειρήσεων κ.λπ.

Τα ασφάλιστρα του κλάδου για το 2018 ανέρχονται σε 37,3 εκατομμύρια ευρώ.

Kοινοποίησε το »

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ