Τι ξέρεις για τα low profile ελαστικα;

14309 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2019

Δες ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

 
H βιοµηχανία των ελαστικών εξελίσσεται συνεχώς, όπως συµβαίνει και σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιοµηχανία. Χρειάζεται πολύ χρόνος και προσπάθεια για την ανάπτυξη, τη µελέτη και το σχεδιασµό των ελαστικών. Η όλη έννοια των ελαστικών χαµηλού προφίλ εξελίχθηκε επίσης µε την πάροδο του χρόνου, ενώ η δηµοτικότητά τους, τόσο από αισθητική όσο και από άποψη απόδοσης, δείχνει ότι είναι εδώ για να µείνουν.
 
Τι είναι το «προφίλ»

Όλα τα ελαστικά αυτοκινήτων ορίζονται από διάφορες βασικές παραµέτρους, όπως το πλάτος, το ύψος του προφίλ τους και τη διάµετρο της ζάντας. Όταν πρόκειται για την επεξεργασία του µεγέθους των ελαστικών, όλες αυτές οι παράµετροι είναι διασυνδεδεµένες. Ως εκ τούτου, αν κάποιος αλλάξει, θα πρέπει επίσης να προσαρµοστούν και οι υπόλοιποι. Το προφίλ ενός ελαστικού είναι το βάθος του πλευρικού τοιχώµατος ή το ύψος της πλευράς του ελαστικού, το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό του πλάτους του ελαστικού. Οι αναλογίες διαστάσεων των ελαστικών χαµηλού προφίλ αρχίζουν συνήθως από 60, κινούνται προς τα κάτω καθώς το πλευρικό τοίχωµα γίνεται στενότερο. Τα ελαστικά χαµηλού προφίλ θεωρούνται γενικά ως ελαστικά επιδόσεων και είναι κατασκευασµένα τόσο ισχυρά όσο τα κανονικά ελαστικά. Εάν είστε λάτρεις της οδήγησης και θέλετε να αισθανθείτε πραγµατικά το δρόµο τότε σίγουρα θα κάνετε µία καλή επιλογή.
 
Τα πλεονεκτήµατα των ελαστικών χαµηλού προφίλ

Τα ελαστικά χαµηλού προφίλ έχουν λιγότερα πλευρικά τοιχώµατα σε σχέση µε τα απλά, γεγονός που τα βοηθά να έχουν ανώτερη απόδοση. Μια αναλογικά ευρύτερη περιοχή επαφής βελτιώνει γενικά την οδική συµπεριφορά και την πέδηση. Ένα βραχύτερο πλευρικό τοίχωµα είναι πιο άκαµπτο και λιγότερο επιρρεπές στην παραµόρφωση όταν εκτίθεται σε πλευρικές δυνάµεις G κατά τη διάρκεια των στροφών, γεγονός που µε τη σειρά του οξύνει την απόκριση του συστήµατος διεύθυνσης.
Πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων προσφέρουν τα οχήµατά τους µε δύο ή τρία διαφορετικά µεγέθη τροχών, αυξάνοντας συνήθως το µέγεθος του τροχού και µειώνοντας το προφίλ των ελαστικών, όσο βελτιώνονται οι προδιαγραφές.
 
Ποιο είναι το ρίσκο;

Τα ελαστικά είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του συστήµατος ανάρτησης του αυτοκινήτου σας και  βρίσκονται στην πρώτη γραµµή όταν πρόκειται να αντιµετωπίσετε εξογκώµατα, λακκούβες και άλλες ανωµαλίες. Καθώς το προφίλ ελαστικών µειώνεται, το ίδιο ισχύει και για την ικανότητα του ελαστικού να απορροφά και να προστατεύει τα χτυπήµατα, γεγονός που οδηγεί σε µια πιο σταθερή και λιγότερο άνετη οδήγηση. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η πιθανότητα ζηµιών στα ελαστικά, τροχούς και άλλα εξαρτήµατα.

Επειδή τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι κατασκευασµένα ως ολοκληρωµένα συστήµατα, η αλλαγή των τροχών και των µεγεθών των ελαστικών µε τη χρήση εξαρτηµάτων που δεν είναι  ΟΕΜ µπορεί να χαλάσει την ισορροπία και η επιλογή µεγεθών διαφορετικών από αυτά  που καθορίζονται στην πινακίδα ελαστικών ή στο εγχειρίδιο συντήρησης µπορεί να είναι επικίνδυνη ή και παράνοµη. Η µεταβολή της συνολικής διαµέτρου των ελαστικών σας µπορεί να επηρεάσει τη βαθµονόµηση του ταχύµετρου σας, καθώς και τα συστήµατα ABS και σταθερότητας. Εάν λοιπό θέλετε ελαστικά χαµηλού προφίλ, αξίζει να συµβουλευτείτε έναν ειδικό για να βεβαιωθείτε ότι οι προγραµµατισµένες αλλαγές συµµορφώνονται µε τους νόµους και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν θέλετε απόδοση ή άνεση ή και τα δύο και φυσικά να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές είναι σύµφωνες µε το νόµο.