Σας συνδέουν “έξυπνα”!

    9505 Επισκέψεις στο άρθρο

    Στην νέα εποχή των after sales υπηρεσιών, μπορείτε να έχετε διαρκή επικοινωνία με το αυτοκίνητό σας μέσω έξυπνων εφαρμογών.

    Με εφαρμογές όπως το Mercedes me Adapter (για κατόχους Mercedes) ή το MySEATApp και το VW WE CONNECT GO μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες απομακρυσμένα, να λαμβάνετε διαγνωστικά δεδομένα και ειδοποιήσεις κατάστασης αυτοκινήτου.

    Το κυριότερο σας απαλλάσσουν από το άγχος  του service αφού όταν φτάσει ο καιρός σας ειδοποιούν εγκαίρως και σας δίνουν τη δυνατότητα να κλείσετε και ραντεβού στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που επιθυμείτε