Κοινωνικά υπεύθυνος σχεδιασμός!

    9504 Επισκέψεις στο άρθρο

    Παράλληλα, υπό το φως των εξελίξεων στον τομέα της υγείας, οι εταιρείες που διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης προχώρησαν στην υλοποίηση νέων δράσεων και μέτρων, που αποσκοπούν στην προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας.

    Τόσο του καταναλωτικού κοινού, όσο και των εργαζομένων τους, όπως μεταξύ άλλων η Ford που υιοθέτησε το πρωτόκολλο «No Touch Contacting Business» και η Renault με το σλόγκαν της #WeAreHereForYouLife, που προβαίνει σε διαρκείς ενημερώσεις και συμβουλές προς προσωπικό και πελάτες για την διαφύλαξη της υγείας. Φυσικά αυστηρά υγειονομικά δυναμικά πρωτόκολλα ακλουθούν και οι υπόλοιπες εταιρείες με μέτρα όπως:

    Σχολαστική καθημερινή καθαριότητα σε χώρους εργασίας και εκθέσεων (με την χρήση ισχυρών &  εγκεκριμένων απολυμαντικών), απολύμανση των test drive αυτοκινήτων ή των «αυτοκινήτων αντικατάστασης», εφαρμογή προστατευτικών καλυμμάτων στα αυτοκίνητα που εισέρχονται για εργασίες στο συνεργείο και διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, για τρόπους προφύλαξης εαυτών  και αλλήλων.