Η Generali στον Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones

Η Generali στον Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones

1050 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/11/2021

Η Generali επιβεβαιώνει -για ακόμη μία φορά- τη θέση της στον Παγκόσμιο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI) και στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones (DJSI Europe), ενισχύοντας την ηγετική της θέση όσον αφορά τα κριτήρια βιωσιμότητας, καθώς κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων εταιρειών στον ασφαλιστικό τομέα παγκοσμίως.

Ο δείκτης αποτυπώνειτη συνεχή δέσμευση του Ομίλου να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σύμφωνα με το στρατηγικό του στόχο να αποτελεί Lifetime Partner των πελατών και των συνεργατών του.

Κοινοποίησέ το »

 
Μεταξύ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Generali 2021", ο Όμιλος έχει ήδη σημειώσει σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων, που προέρχονται από ασφαλιστικά προϊόντα με κοινωνική και περιβαλλοντική αξία, αγγίζοντας περίπου τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει διαθέσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις. Η Generali είναι επίσης μέλος της Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) και της Net-Zero Insurance Alliance (NZIA),οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προωθώντας σχετικές πρωτοβουλίες στον ασφαλιστικό τομέα.
 
Από το 1999 ο δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα, κατατάσσοντας κορυφαίες εταιρείες με βάση την ανάλυση Robeco SAM - η οποία στηρίζεται σε περιβαλλοντικά, και κοινωνικά κριτήρια καθώς και κριτήρια διακυβέρνησης - σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία των δεικτών S & P του Dow Jones. Για την Generali, το ερωτηματολόγιο S&P CSA είναι ένα μέσο για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών και των επιδόσεων του Ομίλου στον τομέα αυτό.
 
 

Κοινοποίησέ το »

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προϊόντα - υπηρεσίες αυτοκινήτου - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ