Μείναμε σπίτι και …κόψαμε χιλιόμετρα!

9601 Επισκέψεις στο άρθρο

Τους τελευταίους δέκα μήνες πολλά άλλαξαν στη ζωή μας, το ίδιο και στις συνήθειές μας γύρω από τη χρήση του αυτοκινήτου!

Η πανδημία και τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσή της, δημιούργησαν νέα δεδομένα στην αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου. Η εφαρμογή της τηλεργασίαςκαι η διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων στα δύο lockdowns είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι μετακινήσεις ή και να αναζητηθούν άλλα μέσα μεταφοράς για κοντινές αποστάσεις, όπως το ποδήλατο κ.ά.

Αντίστοιχα, η επιλογή του ιδιωτικού οχήματος ως ασφαλέστερο μέσο μετακίνησης και η επιβολή περιορισμού στον αριθμό επιβαινόντων σε κάθε όχημα είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η χρήση του αυτοκινήτου.  

Τα δεδομένα αυτά επηρέασαν πολλαπλώς τη χρήση αυτοκινήτου τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, παρατηρήθηκε αύξηση της ασφάλισης με πληρωμή ανά χιλιόμετρο, τύπος ασφάλισης που είναι ευρέως διαδεδομένος κυρίως στην Αμερική, αλλά στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.


Και στην Ελλάδα, όμως, οι ασφαλιστικές εταιρίες επιδεικνύουν, για άλλη μια φορά,γρήγορα αντανακλαστικά και προσαρμόζουν αντίστοιχα την πολιτική τους, προσφέροντας είτε μικρότερης διάρκειας ασφάλιση είτε εκπτώσεις είτε άλλες παροχές. Για τις αλλαγές που επέφεραν ο covid-19 και τα περιοριστικά μέτρα στην ασφάλιση, μάς μιλούν διακεκριμένα στελέχη τριών μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών.

Οι τοποθετήσεις τους καλύπτουν 4 ερωτήσεις!

Α) Πώς επηρεάζουν τα περιοριστικά μέτρα και τα lockdowns τις μετακινήσεις μας με το αυτοκίνητο και κατ΄ επέκταση την επιλογή του ασφαλιστικού προγράμματος;

Β) Ποια ήταν τα αντανακλαστικά της εταιρείας τους μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες;

Γ) Στο εξωτερικό ενισχύθηκε σημαντικά η ασφάλιση με βάση τα χιλιόμετρα.Παρατηρήθηκε αντίστοιχη τάση στην Ελλάδα;

Δ) Πόσο ώριμο θεωρούν το κοινό για «τέτοιου είδους» καινοτομίες;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ